JINJI HEAVY INDUSTRY CO LTD
Crane and auger manufacture
 

67, Gwinong 1-gil, Deoksan-myeon, Jincheon-gun, Chung buk, Korea